Dagbok från BTA-handeln december 2011 - januari 2012
>>
<<
20/12 hissades slutkursen genom att Penser köpt 200 BTA för 45 öre kl 16:46. 30 % över dagsmedelkursen !
21/12
hissades slutkursen genom att Avanza köpt 200 BTA för 44 öre kl 16:25. 15 % över dagsmedelkursen.
22/12
blev slutkursen lika med dagsmedelkursen. Avanza hade dock ett köp av 200 BTA för 41 öre, 11% över dagsmedel fram till kl 17:22. Avanza ansvarade för dagens högsta kurs (=startkurs) kl 09:47 - 200 BTA för 47 öre. 27 % över dagsmedel.
23/12 Avanza startade med dagshögsta 41 öre för 200 BTA och avslutade dagen med 100 BTA för 39 öre. 3 % över dagsmedel.
27/12
Avanza avslutade dagen kl 17:24 med 358 BTA för maximalt möjliga 43 öre. 18 % över dagsmedelkursen. Med demonstrativ nonchalans inför finansinspektion och Nasdaq OMX gjordes motsvarande manöver på Avanza med likaledes 358 B-aktier kl 17:23 och 176 B kl 17:29.
28/12 En märklig dag. Inget kursfiffel alls. Bara 4000 aktier handlade i en enda affär.
29/12
Största dagsomsättningen hittills. Inget påtagligt kursfiffel. Är en mer hederlig börshandel på gång?
30/12
Inget kursfiffel. Å andra sidan låg alla betalkurser på 33-34 öre så det var inget att göra åt det.
2/1-2012
Stor handel i BTA med små kursrörelser, 34-37 öre.
3/1 2012
Sista BTA-handelsdagen enligt NE-prospektet. Små kurssvängningar. Inte så lätt att kursfiffla under sådana omständigheter. Hittills har ca en tredjedel av omsättningen varit interntransaktioner på speciellt Avanza.
4/1 2012
BTA-handeln fortsätter utan förklaring från Lightlab. Problem? Finns det NE-tecknare som strular med betalningen? I övrigt små kurssvängningar.
5/1 2012
BTA-handeln fortsätter på övertid andra dagen i rad utan minsta livstecken från Lightlab. Betydligt färre teckningsanmälningar än förväntat att hantera vilket talar för att allt borde varit klart 3/1. Vem av garanterna vill inte betala? Alla affärer går för 34 öre. Går inte längre att kursfiffla.
9/1 2012
Mycket små kursrörelser. Fiffel knappast möjlig. Penser vräker ut BTA, idag 1,947 miljoner.
10/1 2012
Fjärde BTA-dagen på övertid. Liten handelsvolym. Det uppenbara kursfifflet från de första fem handelsdagarna har upphört.
11/1 2012
Femte BTA-dagen på övertid. Denna dag skulle BTA omvandlas till B enligt NE-prospektet. Alla BTA har gått för 33-34 öre.
12/1 2012
Sjätte BTA-dagen på övertid. Denna dag skulle alla NE-aktier kunnat handlas som vanliga B-aktier men Lightlab visar sig återigen inte gå att lita på. Alla BTA-aktier handlade för 33 öre. Den lägsta dagsmedelkursen hittills.
13/1 2012
Sjunde BTA-dagen på övertid. Svårt att få garanter att betala? Omvandling till B-aktier tidigast om en vecka.
16/1 2012
Åttonde BTA-dagen på övertid. Vem är det som inte vill betala för sina BTA? En miniemission, kanske inte mer än 1000 anmälningsblanketter då massor av småägare inte tecknat sig. Förseningen nu ca två veckor.
17/1 2012
Nionde BTA-dagen på övertid. Mager BTA-handel. Lightlab har problem med att få ihop sin lilla nyemission.
18/1 2012
Tionde BTA-dagen på övertid. Avanza vräker ut över en miljon BTA för 33 öre. Registreringskris i Lightlabs styrelse?
19/1 2012
Elfte BTA-dagen på övertid. Sista dagen enligt NE-prospektet skulle varit ca 3 januari. Vem av garanterna vill inte betala?
20/1 2012
Tolfte BTA-dagen på övertid. Kurserna drar sig uppåt på obekräftat rykte att BTA-handeln ska upphöra.
23/1 2012
BTA-handeln äntligen slut efter 12 dagars oplanerad förlängning. Vem av nytecknarna var det som strulade och eventuellt aldrig betalade? Fick kvarvarande garanter ta på sig större köp än avtalat för att uppfylla 75 %-garantin? Det får vi kanske aldrig veta.

Inte var det någon höjdare vilket framgår av diagramet bredvid. NE-tecknarna fick betala 42 öre per aktie men betalkursen kom aldrig upp till den nivån. Efter teckningstidens utgång har BTA i början som mest handlats för 37-38 öre men sedan snabbt hamnat i prisintervallet 32-35 öre. Sämst var det 19 januari då medelpriset var 32,1 öre, 24 % under NE-kursen.

Kursfifflandet, som i B-aktien pågått ohämmat i närmare 2 år, märktes tydligt i BTA-handeln under fem börsdagar 20-27 december. Kursfifflet har därefter i stort sett omöjliggjorts när den dagliga handelsvolymen på börsen vuxit kraftigt.

Efter att BTA-handeln pågått 12 börsdagar utöver vad som förväntats har kan man nu förmoda att BTA omvandlas till riktiga B-aktier omkring 1 februari 2012. Lightlab har uppenbarligen haft problem med att få in det tecknade NE-kapitalet vilket förklarar den uppseendeväckande förseningen. Snart kommer det att finnas tre gånger så många B-aktier som tidigare vilket säkert kommer att innebära ett tryck på kurssättningen i Lightlab.

Hur gick Lightlabs BTA-handel december 2011-januari 2012 ?
Övertidshandel i BTA !!!
Enligt
emissionsprospektet var sista dag för BTA-handel den 3/1. Handeln har trots detta fortsatt. Varför? Minst sagt anmärkningsvärt! Ingen förklaring har kommit från Lightlab.

Enligt prospektet förväntades BTA-aktierna vara omvandlade till B-aktier 11 januari och och vara handelsbara dagen efter.

Finns det NE-tecknare som känner sig lurade av Penser/ Lightlab och strular med betalningen?
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor