I mitten av mars 2010 börjar ett trendbrott och kurvan sticker snabbt. Detta sammanfaller i tiden väl med att Lightlab i ett pressmeddelande 16/3 2010 informerar om att en IR-ansvarig person, Per Olsson, anlitats. 50 börsdagar senare hade normalläget (nivå 0) höjts till den nyetablerade första Per Olsson-nivån (nivå +1,75 %) samtidigt som en delvis misslyckad optionsinlösen genomfördes under juni 2010. Ca 1/8 2011 sker ett nytt hopp uppåt (nivå +2,75 %). (Det stod mycket tidigt klart att en nyemission skulle bli nödvändig under hösten 2011. Alternativet var då likvidation eller konkurs. Kallelse till extrastämma kom 14/10 2011.) Sedan kursfifflet i praktiken begränsades genom mycket låg börskurs ungefär vid årsskiftet 2011/12 störtdyker kurvan till nivå +0,75 % men når aldrig ner till normalnivån runt 1,0. Det bör observeras att kvoten dagsslutkurs/dagsmedelkurs som rullande 50 dagars medelvärden endast vid två tillfällen (maj 2012 och juni 2013) sedan maj 2010 underskridit värdet 1,00. Bättre bevis på systematisk kursmanipulation får man leta efter. I mars 2013 bär fiffelkurvan åter uppåt. Varför? Det är dags för inlösen av optionen TO4. Därefter sjunker kurvan raskt och bottnar 10 juni. Nu är kurvan på väg upp igen. I augusti 2013 är det ju dags för inlösen av option TO5 för 10 kr hur nu detta ska lyckas. Följ gärna dramat via vår börsfiffelkurva i fortsättningen.

>>
<<
 Ja, sedan mitten av mars 2010!
Kvoten dagsslutkurs/dagsmedelkurs visar om det förekommer systematisk börsmanipulation. I diagrammet nedan har 50 dagars rullande medelvärde för kvoten valts. I normal börshandel svänger medelvärdet runt 1,0.
50 dagars rullande
dagsslutkurs /dagsmedelkurs

Trendnivåer
Trendkurva
Nivå 0
Nivå +1,75%
Nivå +2,75%
Nivå +0,75%
Exempel på ett närmast parodiskt börstrixande i LLSW
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor