>>
<<
Dagsmedelkurs, NE-kurs 42 kr dec 2011, NE-kurs 5 kr nov 2012
Trendlinje för dagsmedelkurs, Kassavärde ur Q- och NE- data (exkl. nödlån)
Börsveckorna 23-27 september & 30-04 september/oktober 2019 Från lampskojarbolaget Lightlab Sweden kommer fortfarande inte den minsta gnutta av information. Har UVC-projektet till slut lagts ner? LLs UVC-chip har en komplicerad och tillverkningsdyr konstruktion och det kommer nog bli kostsamt att möta en kunds kvalitetskrav. Är det detta som är det verkliga skälet till att det aldrig blir något av med Midea-projektet? Och varför skulle ett megastort kinesiskt företag göra affärer med ett pytteföretag som den närmaste tiden övergår till att ha ett negativt verkligt eget kapital? Nej, allt rör sig nog om börsplatsen och vad som kan återvinnas finansiellt i bolaget och där har styrelsen orealistiska åsikter om vad det ska kosta, därav det  märkliga spelet om börskursen som väl egentligen borde ligga en bra bit ner mot noll. Successivt har Penser och några kollaboratörer släppt något på kursbevakningen vilket sannolikt tyder på att styrelsen backat något i sitt budkrav. Ett nytt försök att trissa upp kursen kommer säkert under den närmaste tiden på samma sätt som 2 september. En variant av "lång dags färd mot natt" har vi nog framför oss. Ingen av förhandlingsparterna vill ha en KK med de tråkiga följder det kan få och framför allt för LLs styrelse.
Utfall 4 september: medel 3,24 kr (totalt 1 LL), sist 3,24 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 3 september: medel 3,28 kr (totalt 4 500 LL), sist 3,28 kr, Pensers andel 100 %
Utfall 2 september: medel 3,28 kr (totalt 8 345 LL), sist 3,34 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 1 september: medel 3,36 kr (totalt 15 354 LL), sist 3,34 kr, Pensers andel 7 %
Utfall 30 september: medel 3,28 kr (totalt 30 409 LL), sist 3,26 kr, Pensers andel 47 %
Utfall 27 september: medel 3,47 kr (totalt 8 615 LL), sist 3,44 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 26 september: medel 3,48 kr (totalt 10 015 LL), sist 3,50kr, Pensers andel 12 %
Utfall 25 september: medel 3,43 kr (totalt 48 883 LL), sist 3,34 kr, Pensers andel 29 %
Utfall 24 september: medel 3,59 kr (totalt 24 337 LL), sist 3,56 kr, Pensers andel 66 %
Utfall 23 september: medel 3,81 kr (totalt 6 270 LL), sist 3,80 kr, Pensers andel 74 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 16-20 september 2019 Från lampskojarbolaget Lightlab Sweden kommer ingen information. Sannolikheten för att UVC-lekstugan är på väg in i malpåse ökar hela tiden. Från LLs nya VD är det heltyst . Vad gör han egentligen? Lyfter lön? Eller är han enbart djupt engagerad i förhandlingar med Dellner-sidan?
Utfall 20 september: medel 3,79 kr (totalt 17 891 LL), sist 3,86 kr, Pensers andel 45 %
Utfall 19 september: medel 3,88 kr (totalt 19 436 LL), sist 3,98kr, Pensers andel 20 %
Utfall 18 september: medel 3,90 kr (totalt 499 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 17 september: medel 3,94 kr (totalt 1 214 LL), sist 3,92 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 16 september: medel 4,00 kr (totalt 17 528 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 21 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 9-13 september 2019 Lampskojarbolaget Lightlab Swedens pressmeddelandesektion verkar stängd och UVC-verksamheten är möjligen lagd i malpåse. LLs nya vd hörs inte av. Vad gör han? Vad var avsikten med att engagera honom? Var det för att ta hand om förhandlingarna med Gunnar Dellner eftersom Tingsborg inte räckt till? LLs utgångsbud handlar uppenbarligen om 4 kronor per aktie medan Dellners bud borde ligga närmare noll. Vill LL få fram en lösning likt den ca 2005 då lampverksamheten omparkerades i ett dotterbolag (Lightlab Sweden) tillsammans med en påse pengar så att LL-galenskaperna kan leva vidare något år till?
Utfall 13 september: medel 4,09 kr (totalt 1 806 LL), sist 4,14 kr, Pensers andel 14 %
Utfall 12 september: medel 4,08 kr (totalt 553 LL), sist 4,10 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 11 september: medel 4,06 kr (totalt 4 828 LL), sist 4,08 kr, Pensers andel 79 %
Utfall 10 september: medel 4,02 kr (totalt 2 200 LL), sist 4,02 kr, Pensers andel 91 %
Utfall 9 september: medel 4,01 kr (totalt 13 856 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 30 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 2-6 september 2019 Lampskojarbolaget Lightlab Sweden rivstartade september på börsen med att dagsmedelkursen drevs upp 24 %. Kursen höjdes som mest till 5,50 kr - 53 % över fredagens slutkurs. Från Lightlab gavs dock ingen förklaring varken då eller under de följande veckodagarna. Ett vanligt fiffelförsök för att få upp den allmänna kursnivån, en vanlig LL-sport? Eller var det för att fira att nya vd:n höjer de gemensamma lönekostnaderna betydligt då den gamle vd:n ska fortsätta att luffa runt som löneslav i firmans lokaler? Kursdribblandet var nog väl förberett då kursnivån i slutet av veckan ligger något högre än under föregående vecka. I övrigt är det nog status quo inom LL, inga affärer görs med Midea trots att Midea intensivt uppvaktats under ett par år. Litar inte Midea på att LL ska klara av att i egen regi tillverka sina UVC-produkter? Tycker inte Midea att det är konstigt att LLs reella egna kapital är helt slut inom två månader?
Utfall 6 september: medel 4,05 kr (totalt 13 600 LL), sist 4,06 kr, Pensers andel 66 %
Utfall 5 september: medel 3,94 kr (totalt 10 LL), sist 3,94 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 4 september: medel 4,00 kr (totalt 3 259 LL), sist 4,04 kr, Pensers andel 92 %
Utfall 3 september: medel 4,10 kr (totalt 25 904 LL), sist 4,06 kr, Pensers andel 46 %
Utfall 2 september: medel 4,53 kr (totalt 116 817 LL), sist 4,32 kr, Pensers andel 32 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 26-30 augusti 2019 Det FELsatsande lampskojeribolaget Lightlab Sweden avlämnade sin Q2-rapport på torsdagen. Rapporten innehöll som väntat inget av affärsmässigt intresse, det blev bara det vanliga tugget. Den enda nyheten i övrigt var att LL lyckats fixa ut 10 miljoner kronor från den villkorade 20Mkr-krediten från Gunnar Dellner hur det nu varit möjligt. Avtalet måste ha varit dåligt skrivet av Dellners advokater, LLs UVC-framtid ser ju ganska dyster ut. LLs nye VD kan i alla fall få ut sin septemberlön vilket bör glädja honom.
Den finansiella framtiden för LL ser ganska intressant ut med en till synes finfin balansräkning. Men hur är det egentligen med de immateriella tillgångarna som är 88,7 MSEK per 30 juni? Nästan allt har ju värdet NOLL så länge företaget går med förlust. HEDERLIGA företag utan intäkter tar inte upp sådana poster i sin balansräkning Det enda av visst värde är patenträttigheter som bokfördes till 4,1 MSEK i den senaste årsredovisningen även om vi tror att det tydligt överskrider verkligt värde. Balansräkningens tillgångssida per 30/6  blir då 4,1 + 5,2 (materiella tillg) + 1,7 (finansiella tillg) + 18,6 (omsättningstillg) = 29,6 MSEK. Detta ska balanseras av 19,9 MSEK i lån plus Lightlabs eget kapital som uppenbarligen blir 29,6 - 19,9 = 9,7 MSEK och inte 94,3 MSEK som det står i balansräkningen. Nu har det gått 2 månader av Q3 så uppskattningsvis har ytterligare 5 MSEK försvunnet från det egna kapitalet som idag då är knappt 5 MSEK. I oktober blir ett hederligt redovisat eget kapital = NOLL. Är revisorn från Öhrlig PriceaterhouseCoopers helt blind?
Utfall 30 augusti: medel 3,65 kr (totalt 7 950 LL), sist 3,72 kr, Pensers andel 57 %
Utfall 29 augusti: medel 3,76 kr (totalt 7 331 LL), sist 3,76 kr, Pensers andel 100 %
Utfall 28 augusti: medel 3,86 kr (totalt 7 550 LL), sist 3,84 kr, Pensers andel 12 %
Utfall 27 augusti: medel 3,83 kr (totalt 7 541 LL), sist 3,96 kr, Pensers andel 67 %
Utfall 26 augusti: medel 4,08 kr (totalt 7 195 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 13 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 19-23 augusti 2019 Sanningens minut närmar sig för det FELsatsande lampskojeribolaget Lightlab Sweden. Det bär utför. Lyckas LL hitta kontanter för att betala ut alla löner under den kommande veckan? Kommer man att ta upp den katastrofala ekonomin i den kommande Q2-rapporten? Har man talat om för den nya VD som ska tillträda 1 september att det inte finns pengar för att betala hans första lön om en månad? Eller är avtalet så illa skrivet att LL kan plocka ut pengar i Dellner-avtalet trots att det inte syns skymten av någon beställning från Midea? För övrigt är det nog troligt att Midea har helt andra frågor att brottas med i det pågående tullkriget mellan Trump och Kina.
För övrigt är det lite stökigt i handeln vilket syns nedan. På onsdagen kollapsade handeln helt. På torsdagen bestämde sig en ägare på Handelsbanken att göra sig av med närmare 70 000 LL-aktier oavsett priset. Köpkursen dök till 3,30 kr när transaktionen var genomförd. En befrielse för aktören?
Utfall 23 augusti: medel 3,59 kr (totalt 5 624 LL), sist 3,66 kr, Pensers andel 88 %
Utfall 22 augusti: medel 3,54 kr (totalt 71 749 LL), sist 3,50 kr, Pensers andel 43 %
Utfall 21 augusti: medel - kr (totalt 0 LL), sist - kr, Pensers andel - %
Utfall 20 augusti: medel 3,98 kr (totalt 200 LL), sist 4,02 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 19 augusti: medel 3,93 kr (totalt 8 481 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 47 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckorna 5-9 & 12-16 augusti 2019 FELsatsningarna i lampskojeribolaget Lightlab Sweden har nu pågått i drygt ett par årtionden utan minsta tecken på kommersiella framgångar. Framtiden ser lika dyster ut eftersom det bara är dagar kvar till att kassan är heltom. Likaväl är det formella börsvärdet ca 100 MSEK medan det reella värdet är så nära noll det går att komma. Det pågår uppenbarligen ett spel (som fortgått mycket länge) bakom kulisserna som sannolikt handlar om KK eller ett utköpsbud. Styrelsen förespråkar uppenbarligen uppemot 4 kr per aktie starkt stött av Penser på börsen som står emot ett mer rimligt bud på 1 öre eller något däröver. Pengarna är i det närmaste helt slut och det kommer inte att finnas ett öre att betala LLs nya VDs septemberlön. Ska vi gissa att Östersjöstiftelsen om några dagar återigen går in med ett bridgelån för att hålla cirkusen igång ett litet tag till? Att det hux flux skulle rulla in en osannolik beställning från Midea är det nog ingen på LL som tror.
Utfall 16 augusti: medel 3,90 kr (totalt 200 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 1 %
Utfall 15 augusti: medel 3,80 kr (totalt 8 229 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 46 %
Utfall 14 augusti: medel 3,88 kr (totalt 7 140 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 56 %
Utfall 13 augusti: medel 3,83 kr (totalt 3 300 LL), sist 3,82 kr, Pensers andel 62 %
Utfall 12 augusti: medel 3,90 kr (totalt 5 153 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 78 %
Utfall 9 augusti: medel 3,91 kr (totalt 15 727 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 28 %
Utfall 8 augusti: medel 4,06 kr (totalt 113 LL), sist 4,06 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 7 augusti: medel 3,92 kr (totalt 285 LL), sist 3,92 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 6 augusti: medel 4,02 kr (totalt 6 138 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 61 %
Utfall 5 augusti: medel 4,11 kr (totalt 4 615 LL), sist 3,96 kr, Pensers andel 93 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
6 veckor 25 juni-2 augusti 2019 Redaktionen för LIGHTLAB SPECIAL WATCH har med tiden blivit allmer utled på  lampskojeribolaget Lightlab Sweden och den löjeväckande och tröstlösa börshandeln i Lightlabs aktie. Vi beslöt oss därför att ta ut ordentlig semester från LL-eländet och resa långt bort till spännande resmål, det blev bl a Nya Zelands sydö och sydvästra Alaska övärld för ett par av redaktionsslavarna. Vi förväntade oss att inget av värde skulle hända i det nästan helt kapitalbefriade LL under juli. Men vi konstaterar nu att det trots allt kom ett pressmeddelande i början av juli (8/7) i vilket meddelades att LL lyckats få tag i en ny vd som skulle tillträda första september. Fyndet har en gedigen vd-erfarenhet bakom sig vilket låter bra. Men han sade enligt DI upp sig från vd-jobbet på Doro i maj 2017 och tycks ha haft det knapert med sysselsättning sedan dess. Frågan är väl om han ställt frågan till LL om det finns pengar i bolaget så att han i alla fall kan få ut sin första månadslön i slutet av september. Lightlabs kassa töms ju i stort sett helt under augusti. Det finns ju visserligen en Dellner-kredit på 20 M att använda men den tycks ju vara omgärdad med restriktionen att den får användas för "att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip skalas upp". Det är nog osannolikt att avtalet mellan Dellner och LL är så dåligt skrivet att Dellner-pengarna är åtkomliga utan att en ordentlig stororder från Midea dyker upp. Sådant är bara önsketänkande.
Utfall 2 augusti: medel 4,01 kr (totalt 10 981 LL), sist 4,14 kr, Pensers andel 87 %
Utfall 1 augusti: medel 3,92 kr (totalt 110 LL), sist 3,92 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 31 juli: medel 3,90 kr (totalt 650 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 100 %
Utfall 30 juli: medel 3,82 kr (totalt 11 483 LL), sist 3,88 kr, Pensers andel 33 %
Utfall 29 juli: medel 3,79 kr (totalt 2 641 LL), sist 3,76 kr, Pensers andel 27 %
Utfall 26 juli: medel 3,81 kr (totalt 5 919 LL), sist 3,80 kr, Pensers andel 62 %
Utfall 25 juli: medel 3,85 kr (totalt 486 LL), sist 3,86 kr, Pensers andel 70 %
Utfall 24 juli: medel 3,75 kr (totalt 5 752 LL), sist 3,74 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 23 juli: medel 3,78 kr (totalt 1 556 LL), sist 3,80 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 22 juli: medel 3,77 kr (totalt 585 LL), sist 3,84 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 19 juli: medel 3,80 kr (totalt 1 LL), sist 3,80 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 18 juli: medel 3,77 kr (totalt 6 891 LL), sist 3,78 kr, Pensers andel 87 %
Utfall 17 juli: medel 3,80 kr (totalt 5 340 LL), sist 3,72 kr, Pensers andel 1 %
Utfall 16 juli: medel 3,76 kr (totalt 15 495 LL), sist 3,80 kr, Pensers andel 30 %
Utfall 15 juli: medel 3,87 kr (totalt 12 965 LL), sist 3,80 kr, Pensers andel 12 %
Utfall 12 juli: medel 3,91 kr (totalt 6 119 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 26 %
Utfall 11 juli: medel 3,94 kr (totalt 19 389 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 9 %
Utfall 10 juli: medel 4,01 kr (totalt 13 602 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 9 juli: medel 4,05 kr (totalt 5 921 LL), sist 4,06 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 8 juli: medel 4,04 kr (totalt 12 049 LL), sist 4,04 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 5 juli: medel 4,02 kr (totalt 300 LL), sist 4,02 kr, Pensers andel 100 %
Utfall 4 juli: medel 3,96 kr (totalt 10 194 LL), sist 3,98 kr, Pensers andel 41 %
Utfall 3 juli: medel 4,03 kr (totalt 9 247 LL), sist 3,94 kr, Pensers andel 40 %
Utfall 2 juli: medel 3,93 kr (totalt 256 LL), sist 3,84 kr, Pensers andel 12 %
Utfall 1 juli: medel 3,93 kr (totalt 775 LL), sist 3,92 kr, Pensers andel 87 %
Utfall 28 juni: medel 4,15 kr (totalt 9 474 LL), sist 3,84 kr, Pensers andel 47 %
Utfall 27 juni: medel 4,23 kr (totalt 7 522 LL), sist 4,20 kr, Pensers andel 91 %
Utfall 26 juni: medel 4,20 kr (totalt 3 005 LL), sist 4,22 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 25 juni: medel 4,22 kr (totalt 1 061 LL), sist 4,22 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 24 juni: medel 4,23 kr (totalt 1 763 LL), sist 4,24 kr, Pensers andel 83 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 17-21 juni 2019 Tiden rinner iväg för lampskojeribolaget Lightlabs utan minsta tecken på framgång för det snart cashfria UVC-gänget. Uppenbarligen finns det inga kunder och frågan är väl om Midea redan tackat nej. Lightlab kom för en månad sedan med ett käckt pressmeddelande där budskapet var att det var dags att leta reda på en ny VD "med gedigen kommersiell bakgrund och kompetens". Den skrala kassan och de obefintliga affärerna lockar nog bara en billig målvakt som glatt kan garantera sin förmåga. Under tiden hålls börskursen konstant aningen över 4,00 kr vilket i den tunna börshandeln inte lär innebära några problem för Penser & Co.
Utfall 21 juni: Börsen stängd, midsommarafton
Utfall 20 juni: medel 4,16 kr (totalt 5 321 LL), sist 4,16 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 19 juni: medel 4,09 kr (totalt 11 556 LL), sist 4,22 kr, Pensers andel 58 %
Utfall 18 juni: medel 4,07 kr (totalt 3 806 LL), sist 4,08 kr, Pensers andel 4 %
Utfall 17 juni: medel 4,07 kr (totalt 12 950 LL), sist 4,02 kr, Pensers andel 30 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 10-14 juni 2019 Börshandeln i lampskojeribolaget Lightlabs aktie rullar på även slutkursen 3,98 på torsdagen blev en varningssignal till Penser. Rättades till på fredagen med en bastant Penser-insats.
Utfall 14 juni: medel 4,19 kr (totalt 54 832 LL), sist 4,26 kr, Pensers andel 82 %
Utfall 13 juni: medel 4,06 kr (totalt 11 599 LL), sist 3,98 kr, Pensers andel 13 %
Utfall 12 juni: medel 4,17 kr (totalt 3 850 LL), sist 4,16 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 11 juni: medel 4,14 kr (totalt 1 399 LL), sist 4,22 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 10 juni: medel 4,29 kr (totalt 22 907 LL), sist 4,30 kr, Pensers andel 23 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 3-7 juni 2019 Lampskojeribolaget Lightlabs börshandel går sådär. Det blev i alla fall 24 aktier på tisdagen. Pensers andel är betryggande.
Utfall 7 juni: medel 4,28 kr (totalt 4 200 LL), sist 4,30 kr, Pensers andel 71 %
Utfall 6 juni: Börsen stängd, nationaldag
Utfall 5 juni: medel 4,25 kr (totalt 24 LL), sist 4,16 kr, Pensers andel 83 %
Utfall 4 juni: medel 4,20 kr (totalt 8 552 LL), sist 4,20 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 3 juni: medel 4,29 kr (totalt 13 639 LL), sist 4,26 kr, Pensers andel 27 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 27-31 maj 2019 Börshandeln i lampskojeribolaget Lightlabs aktie går nu åter utför trots att Penser och andra manipulatörer håller emot. Från Lightlab har dock ett pressmeddelande utgått i vilket det meddelas att vd Tingsborg inte duger för framtiden och att man börjat leta efter en ny vd som förväntas ha många fina kvaliteter. Vad en ny vd har att förvänta sig är en arbetsgivare som på drygt 22 år inte lyckats få fram några säljbara produkter och med en framtid som är ytterst oviss. Hur ska LL lyckas lura någon kompetent person att tro på en vd-framtid i ett företag med en katastrofal ekonomi? Men frågan är om LLs pressmeddelande bara är fake news.
Utfall 31 maj: medel 4,27 kr (totalt 2 781 LL), sist 4,32 kr, Pensers andel 64 %.
Utfall 30 maj: Börsen stängd
Utfall 29 maj: medel 4,36 kr (totalt 24 050 LL), sist 4,30 kr, Pensers andel 40 %
Utfall 28 maj: medel 4,40 kr (totalt 26 620 LL), sist 4,28 kr, Pensers andel 40 %
Utfall 27 maj: medel 4,58 kr (totalt 43 015 LL), sist 4,70 kr, Pensers andel 44 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 20-24 maj 2019 Den skrattretande börshandeln i lampskojeribolaget Lightlabs aktie går från klarhet till klarhet. Börsen i allmänhet är skakig och går utför men Lightlab står starkt och går uppåt. Det finns visserligen inget positivt att berätta om LL som närmar sig KK i sommar men vad gör det kursmanipulatörerna som har en annan agenda. Det enda tänkbara är nog att någon - låt oss t ex kalla denne GD - tar över eländet för helt andra ändamål än de nuvarande. Den resultatlösa UVC-verksamheten är GD inte det minsta intresserad av utan vill nog bara komma åt börsplatsen. Frågan är hur det ska gå till och vad det får kosta. GD har säkert lagt ett muntligt inofficiellt förslagsbud till Lightlabs styrelse och försett budet med diverse krav vilket inte godtas av Lightlabs styrelse som tycker att börskursen utan sidokrav är det rätta värdet. Avståndet mellan de GDs och LL-styrelsens ståndpunkter är säkert avgrundsdjup, en tiopotens eller så. GD vill säkert ha ett bolag helt tömt på verksamhet och innehåll men hur ska det gå till? Och det är bråttom, bråttom att komma överens. Om så ej sker krävs snabbt ett kapitaltillskott för att rädda bolaget, i augusti är ju kassan tom.
Utfall 24 maj: medel 4,56 kr (totalt 10 119 LL), sist 4,64 kr, Pensers andel 66 %.
Utfall 23 maj: medel 4,67 kr (totalt 2 381 LL), sist 4,70 kr, Pensers andel 33 %.
Utfall 22 maj: medel 4,54 kr (totalt 15 481 LL), sist 4,54 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 88 %
Utfall 21 maj: medel 4,03 kr (totalt 18 374 LL), sist 4,10 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 139 %
Utfall 20 maj: medel 4,03 kr (totalt 18 653 LL), sist 3,90 kr, Pensers andel 29 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 13-17 maj 2019 Trots att det inte finns en tillstymmelse till uppmuntrande information från lampskojeribolaget Lightlab i den senaste Q-rapporten i förra veckan tycks bolaget må bra. Det är en synvilla. Bolaget mår uppenbarligen finansiellt mycket dåligt och lönerna kan med nuvarande kassa endast med lite trixande med bokförda kostnader betalas ut för sista gången i augusti. Inte ett ord nämns i Q1-rapporten om den prekära finansiella situationen. VD Tingsborg nämner visserligen att Gunnar Dellner ställt en kreditram på 20 MSEK till förfogande men nämner inte ett ord att den har begränsad användbarhet enligt Lightlabs PM 2018-12 26 (juldagen!!). Där står nämligen att "Syftet med kreditramen är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov när volymproduktion och leveranser av UV-chip skalas upp". Observera ordet leveranser i citatet. Man kan nog utgå från att skrivningen i avtalet med Dellner är glasklart. Lightlab måste ha en fet beställning från Midea senast i juli-augusti, annars är det kört. Men sådana petitesser vill nog Tingsborg inte diskutera offentligt och låter därför hasardspelet fortgå in absurdum. Vi får snart veta hur chickenracet faller ut. KK vill nog Östersjöstiftelsen inte vara med om.
Utfall 17 maj: medel 4,13 kr (totalt 758 LL), sist 4,12 kr, Pensers andel 74 %.
Utfall 16 maj: medel 4,21 kr (totalt 7 295 LL), sist 4,20 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 15 maj: medel 4,21 kr (totalt 6 015 LL), sist 4,30 kr, Pensers andel 58 %
Utfall 14 maj: medel 4,07 kr (totalt 3 400 LL), sist 4,06 kr, Pensers andel 24 %
Utfall 13 maj: medel 4,03 kr (totalt 1 825 LL), sist 4,10 kr, Pensers andel 0 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 6-10 maj 2019 Lampskojeribolaget Lightlab publicerade under veckan sin Q1-rapport. Som väntat inte minsta nyhet. Bara det vanliga tugget. Det finns hundratalet nyfikna påstått potentiella intressenter men inga kunder. Kassan är knappt 16 MSEK per 31/3. Den faller till 5 MSEK per 30/6. Det täcker bara hälften av rörelsens kostnader under Q3 vilket gör att Tingsborg och styrelsen måste ta fram trollerilådan. I Q1-rapporten finns det inte ett ord om Lightlabs mycket prekära finansiella situation. Dellners kreditfacilitet lär nog varit given under förutsättning att det kommer en större beställning från Midea. Sannolikheten för detta är nog minimal eftersom Midea bearbetats i nästan två år utan något affärsresultat. Och vad Arklite beträffar är nog utsikterna ännu sämre. Nästan 23 års tillvaro utan framgång för LL är ett svårslaget rekord. Men kursaktivismen frodas. Kursen hålls i ett säkert grepp på 4-kronorsnivån av Penser & Co oavsett hur illa det står till för Lightlab. KK på den nivån eller tar Dellner över för helt andra ändamål än FEL och UVC?
Utfall 10 maj: medel 4,03 kr (totalt 38 803 LL), sist 4,18 kr, Pensers andel 73 %.
Utfall 9 maj: medel 4,06 kr (totalt 6 563 LL), sist 4,04 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 8 maj: medel 4,05 kr (totalt 11 914 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 7 maj: medel 3,95 kr (totalt 419 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 6 maj: medel 4,00 kr (totalt 301 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 0 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 29 april-3 maj 2019 Ännu en vecka utan livstecken från pressmeddelande- och lampskojeribolaget Lightlab. Det finns uppenbarligen inget att rapportera. Vi får väl se vilka dimmoln Tingsborg kommer att lägga ut över Midea och Arklite på den kommande årsstämman.
Utfall 3 maj: medel 4,01 kr (totalt 10 563 LL), sist 3,98 kr, Pensers andel 36 %.
Utfall 2 maj: medel 4,05 kr (totalt 1 181 LL), sist 3,92 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 30 april: medel 4,06 kr (totalt 760 LL), sist 4,06 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 29 april: medel 3,98 kr (totalt 1 100 LL), sist 3,98 kr, Pensers andel 0 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 23-26 april 2019 Veckans nyhet från pressmeddelande- och lampskojeribolaget Lightlab är att det inte ens finns något obetydligt att meddela i form av ett pressmeddelande. Tingsborg har nog med bekymmer med att få ihop något intetsägande innehåll i sina vd-ord om halvannan vecka. Och i styrelserummet är nog bekymren stora. Det drar ju ihop sig till slutmatch.
Utfall 26 april: medel 3,96 kr (totalt 11 364 LL), sist 3,94 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 25 april: medel 4,02 kr (totalt 1 229 LL), sist 4,02 kr, Pensers andel 2 %
Utfall 24 april: medel 3,99 kr (totalt 12 584 LL), sist 3,94 kr, Pensers andel 55 %
Utfall 23 april: medel 4,05 kr (totalt 3 319 LL), sist 4,04 kr, Pensers andel 17 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 15-18 april 2019 Pressmeddelande- och lampskojeribolaget Lightlab kunde inte hålla sig längre. I brist på annat fick det bli ett pressmeddelande. Alltid nya pressmeddelande av allehanda slag men aldrig någonsin blir det någon affär. Så har det sett ut i drygt 22 år. Och aldrig finns någon enda affär i sikte.
Pingponghandeln i LLSW-aktien mellan Penser och ett fåtal ägare som bränt sig ordentligt på LLSW fortsätter som vanligt i en meningslös kamp för att vinna tillbaka aningslöst bortkastade kulor. Det kommer nog inte att lyckas. Det krävs affärer men Lightlab kan ju enbart erbjuda pressmeddelanden utan hopp om framgång.
Utfall 18 april: medel 4,26 kr (totalt 200 LL), sist 4,26 kr, Pensers andel 100 %.
Utfall 17 april: medel 4,18 kr (totalt 3 940 LL), sist 4,18 kr, Pensers andel 87 %
Utfall 16 april: medel 4,21 kr (totalt 14 819 LL), sist 4,26 kr, Pensers andel 66 %
Utfall 15 april: medel 4,00 kr (totalt 800 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 0 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 8-12 april 2019 Lampskojeribolaget Lightlab publicerade under veckan sin årsberättelse vilket som vanligt utan skäl drev upp börsvärdet, men bara temporärt. Tingsborgs VD-vals innehöll ju inget nytt av värde, bara det vanliga tugget. Det finns ju uppenbarligen som väntat inget att säga om Midea och Arklite. Wallenius är det helt tyst om i hela årsberättelsen vilket kan noteras mot bakgrunden av att Torkel Elgh avböjt omval till styrelsen. Är banden till Wallenius därmed formellt klippta? Det är nog klokt av Elgh att hoppa av med tanke på vad som väntar för styrelsen. I stället tar Anders Frisk över ansvaret för att städa ut. Friskt vågat? Det bli ju bättre arvode som styrelseordförande men bara för den korta tid som är kvar. Men han klår ändå inte styrelseklipparen Seifert som förutom styrelsearvodet kan kamma hem 20 gånger 10000 kronor för 20 korta telefonsamtal till Nanyang-universitetet i Singapore för att kolla om de hänt något sen sist. Resor hem till Sverige i businessklass för styrelsemöten (och möte med släkt och gamla vänner) med mycket övergenerösa traktamenten ska nog inte underskattas. Och dessutom kan han utnyttja tillgången till Arlandas äkta varor vilka ju är mycket bättre än att tvingas köpa det rävgift som IKEA-Singapore numer säljer under eget varumärke.
Utfall 12 april: medel 4,04 kr (totalt 5 513 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 49 %.
Utfall 11 april: medel 4,12 kr (totalt 7 743 LL), sist 4,08 kr, Pensers andel 73 %.
Utfall 10 april: medel 4,05 kr (totalt 39 LL), sist 4,08 kr, Pensers andel 51 %
Utfall 9 april: medel 3,93 kr (totalt 16 294 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 68 %
Utfall 8 april: medel 3,93 kr (totalt 20 818 LL), sist 3,98 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 116 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 1-5 april 2019 För första gången på 3 månader gled dagsmedelvärdet för lampskojeribolaget Lightlabs aktie under 4 kronor på aprilskämtets dag 1 april. Börshandeln i LL-aktien är inget annat än en fars eftersom det inte finns den minsta information, från det annars pressmeddelandetokiga bolaget, att basera en kurs på. Ett mindre förlorargäng arbetar systematiskt på att med hjälp av Penserbanken låsa fast kursen på minst 4 kronor (tidigare var det ca 5 kronor det handlade om). Vad är det som pågår i Lightlab? Projektverksamheten verkar ha havererat fullständigt och det är bara tyst, tyst. Återstår troligen bara 4 alternativ för styrelsen.
1/ Utlysa en NE före sommaren då pengarna snart är slut vilket nog inte fungerar den här gången.
2/ Sälja bolaget
, vilket största ägaren Dellner kan tänkas gå med på om någon är villig att göra honom skadeslös, vilket betyder ett erbjudande om att betala uppåt 10 kr per aktie för det ganska värdelösa bolaget. Men vem är tokig nog för att lägga ett sådant bud?
3/ Godta ett bud från Dellner på under 1 krona.
4/ KK. Men vågar styrelsen låta det gå så långt?
Utfall 5 april: medel 4,12 kr (totalt 3 661 LL), sist 4,11 kr, Pensers andel 100 %.
Utfall 4 april: medel 4,07 kr (totalt 875 LL), sist 4,28 kr, Pensers andel 100 %.
Utfall 3 april: medel 4,19 kr (totalt 18 713 LL), sist 4,12 kr, Pensers andel 77 %
Utfall 2 april: medel 4,02 kr (totalt 2 480 LL), sist 4,02 kr, Pensers andel 100 %
Utfall 1 april: medel 3,98 kr (totalt 17 728 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 23 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 25-29 mars 2019 Lampskojeribolaget Lightlabs aktie slutade förra veckan med obefintlig börshandel och började denna vecka med likaså obefintlig handel. Därtill slutade denna vecka med att för första gången sedan början av januari gå under 4 kronor i slutkurs. Mycket talar för att LL inte har det minsta av värde att komma med. Vi väntar med spänning på hur Tingsborg ska försöka ta sig ur knipan. Ett luddigt pressmeddelande om något obetydligt samarbete, kanske?
Utfall 29 mars: medel 3,95 kr (totalt 14 648 LL), sist 4,17 kr, Pensers andel 26 %.
Utfall 28 mars: medel 4,05 kr (totalt 9 004 LL), sist 4,17 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 27 mars: medel 4,06 kr (totalt 3 115 LL), sist 4,15 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 26 mars: medel 4,23 kr (totalt 1 910 LL), sist 4,15 kr, Pensers andel 11 %
Utfall 25 mars: medel - kr (totalt 0 LL), sist - kr, Pensers andel 0 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 18-22 mars 2019 Det går inte så bra för lampskojeribolaget Lightlab på börsen. Handeln upphörde i slutet av veckan. Det är ju förklarligt eftersom det helt saknas kunskap om vad LL kan leverera.  Midea och Arklite har nog LL helt slutat att hoppas på.
Utfall 22 mars: medel - kr (totalt 0 LL), sist - kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 21 mars: medel 4,14 kr (totalt 695 LL), sist 4,17 kr, Pensers andel 72 %.
Utfall 20 mars: medel 4,15 kr (totalt 6 553 LL), sist 4,15 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 19 mars: medel 4,10 kr (totalt 1 550 LL), sist 4,15 kr, Pensers andel 18 %
Utfall 18 mars: medel 4,11 kr (totalt 13 347 LL), sist 4,15 kr, Pensers andel 0 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 11-15 mars 2019 Lampskojeribolaget Lightlabs aktier för ett tynande liv på börsen strax över fyra kronor. Det har dock inget med verkligheten att göra då det inte finns någon information som kan stödja en aktiekurs på någon nivå. Det krävs SERIÖS OCH KORREKT INFORMATION FRÅN BOLAGET. Är Midea-projektet redan nedlagt? Hur problematiskt är Arklite-projektet? Sannolikt har Lightlab inte några positiva svar att komma med. Är man kanske fullt sysselsatt med Dellner-samtal?
Utfall 15 mars: medel 4,14 kr (totalt 11 070 LL), sist 4,10 kr, Pensers andel 34 %.
Utfall 14 mars: medel 4,10 kr (totalt 9 100 LL), sist 4,10 kr, Pensers andel 1 %.
Utfall 13 mars: medel 4,18 kr (totalt 2 000 LL), sist 4,18 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 12 mars: medel 4,15 kr (totalt 3 227 LL), sist 4,20 kr, Pensers andel 38 %
Utfall 11 mars: medel 4,20 kr (totalt 3 988 LL), sist 4,28 kr, Pensers andel 18 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 4-8 mars 2019 Lampskojeribolaget Lightlab sände på onsdagen ut nödsignaler i form av ett pressmeddelande om samarbete med SAES Getters. Det ligger nära till hands att tolka innehållet så att
1) bearbetningen av Midea nu nått vägs ände och att
2) Lightlab sannolikt har problem med att klara vakuum i sitt UVC-chip.
llsw.info har tidigare konstaterat att chip-konstruktionen är komplicerad vilket gör produkten dyr att producera samt att det sannolikt bl a leder till stora variationer i UVC-produktionen. Sådant kan bara hanteras med betydande kassation för att möta en kunds prestandakrav. Lyspulvrets livslängd är av samma art som för den tidigare avsomnade FEL-lampan. Lyspulvret bryts successivt ned under elektronbombardemang.
Pressmeddelandets alarmerande signal borde i rimlighetens namn lett till ett omedelbart kursras för LL-aktien men enligt vanlig Lightlab-logik gick kursen omedelbart istället upp nästan 20 % och till som mest 4,70 kr för att därefter falla tillbaka ända till 3,80 kr innan Penser-lobbyn fick upp kursen över fyra kronor.  Sedan dess bevakar Penser & Co att kursen hålls strax över fyra kronor vilket sannolikt är uppåt 40-50 gånger för mycket. Lightlabs ledning har mycket att bevisa.
Det kan också tilläggas att det märkliga pressmeddelandet även har det märkliga innehållet att SAES Getters ska hjälpa Lightlab med "utvärdering av marknadsmöjligheter och affärspotential för existerande och nya produkter baserade på LightLabs teknologi". Känner man verkligen till detta utspel på SAES Getters som knappast är något konsultbolag på området?
Utfall 8 mars: medel 4,05 kr (totalt 1 094 LL), sist 4,04 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 7 mars: medel 4,09 kr (totalt 9 101 LL), sist 4,04 kr, Pensers andel 31 %.
Utfall 6 mars: medel 4,22 kr (totalt 82 673 LL), sist 4,20 kr, Pensers andel 56 %
Utfall 5 mars: medel 4,12 kr (totalt 5 650 LL), sist 4,11 kr, Pensers andel 82 %
Utfall 4 mars: medel 4,05 kr (totalt 10 134 LL), sist 4,19 kr, Pensers andel 15 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 25 februari - 1 mars 2019 Inget går lampskojarbolaget Lightlabs väg. Arklite skulle börja leverera för långt mer än ett år sedan men ingen leveransstart verkar vara i sikte. Midea har man bearbetat i långt mer än ett år men kommer det någonsin något ut av detta? Eller är projektet redan lagt i malpåse? Och bolagets likvida medel är vid det här laget bara ca 8 öre per aktie vilket mest verkar motsvara bolagets verkliga värde. Intäktsutsikterna tycks ju vara obefintliga. Penser Bank och medskyldiga håller börskursen uppe trots dystra framtidsscenarier. Just nu anstränger gänget sig för att hålla kursen över 400 öre trots att stupet närmar sig för företagets mer än 20-åriga FEL-satsning. FEL-lampan var en riktig flopp. FEL-UVC är högst sannolikt också en riktig flopp. Ska man kanske satsa på IR-FEL istället? Triss i FEL-flopp?
Utfall 1 mars: medel 4,07 kr (totalt 6 766 LL), sist 4,11 kr, Pensers andel 56 %.
Utfall 28 februari: medel 4,18 kr (totalt 24 790 LL), sist 4,18 kr, Pensers andel 47 %.
Utfall 27 februari: medel 4,12 kr (totalt 18 896 LL), sist 4,10 kr, Pensers andel 38 %
Utfall 26 februari: medel 4,35 kr (totalt 21 055 LL), sist 4,28 kr, Pensers andel 58 %
Utfall 25 februari: medel 4,28 kr (totalt 23 349 LL), sist 4,28 kr, Pensers andel 40 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 18-22 februari 2019 Lampskojarbolaget Lightlabs liv är segt vilket syns väl i nedanstående veckoresultat. Det går utför. Det är ganska naturligt eftersom man inte får veta något om vad som försiggår innanför Lightlabs yttre täta skal. Chip-konstruktionen är komplicerad och dyr med inbyggda kvalitetsproblem men det vill naturligtvis Lightlab inte torgföra något om. Och hur är det med chippets lyspulver som elektronbombarderas? Ju mer man drar på likspänningen i chippet desto fortare degraderar lyspulvret. Hur många gånger per produktlivslängd måste Midea räkna med att chippet måste bytas ut? Under t ex ett kylskåps ca 18-åriga beräknade livslängd? Och kan verkligen det globala Midea räkna med att det pyttelilla fattiga Lightlab förmår att uppfylla Mideas krav?
Utfall 22 februari: medel 4,35 kr (totalt 16 700 LL), sist 4,37 kr, Pensers andel 65 %.
Utfall 21 februari: medel 4,45 kr (totalt 4 413 LL), sist 4,35 kr, Pensers andel 76 %.
Utfall 20 februari: medel 4,56 kr (totalt 10 610 LL), sist 4,70 kr, Pensers andel 6 %
Utfall 19 februari: medel 4,70 kr (totalt 2 500 LL), sist 4,70 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 18 februari: medel 4,70 kr (totalt 1 602 LL), sist 4,69 kr, Pensers andel 88 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 11-15 februari 2019 Lampskojarbolaget Lightlab kom under veckan med Q4- och bokslutsrapporten. Som väntat fanns det inga förhoppningar om kommersiell framgång. Lightlab tecknade en avsiktsförklaring om samarbete med Midea enligt ett pressmeddelande 12 februari 2018 samt tecknade ett ramavtal med Midea enligt ett pressmeddelande 10 juli 2018. Lightlab har nog hållit på med att fånga in Midea sedan långt tillbaka in på 2017. Med det finns i bokslutsrapporten inte något som tyder på att något viktigt händer i relationen. Kanske är allt luft vid det här laget. Det är inte osannolikt att det finns gott om problem med Lightlabs kompakta UVC-chip. Avståndet mellan katod och anod är så kort (se patentet EP 3035 368 A1) att distansavvikelser på bara några hundradels millimeter kommer att leda till stora UVC-variationer mellan olika chip vilket knappast kan accepteras av en kritisk köpare. Chipkonstruktionen är extremt komplicerad vilket fördyrar produkten påtagligt samtidigt som kundkrav på jämna produktprestanda kan medföra betydande kassation och därmed kostnadsökningar för Lightlab. Lightlab har säkert gott om kostnads- och kvalitetsproblem vilket ledningen mörklägger i känd gammal Lightlab-stil. Det är väl därför som inget händer. En annan sak att notera är att Lightlabs likvida tillgångar endast är 28,1 MSEK vid årsskiftet och att rörelsens kostnader för Q4/18 var 11,1 MSEK. I augusti är pengarna slut med den bränntakten. En nyemission är därmed överhängande nära. Dellners kreditfacilitet är en tillfällig räddningsplanka och får sannolikt bara användas om det kommer en tillräckligt stor beställning från Midea. Men vem tror att detta ska hända? Hur som helst lär en accepterad förlustaffär med Midea kombineras med en mycket stor nyemission. Till dess kommer sannolikt Penser att hålla på med sin KursFiffelRobot-taktik att hålla Lightlabs börskurs kvar på ca 5 kronor med praktiskt taget havererad börshandel som följd. Idag, när ett kvarts kvartal av 2019 passerats, är Lightlabs kassa värd bara ca 9 öre per aktie vilket är ca 2 % av Pensers KursFiffelRobot-kurs. Och glöm inte att Lightlabs immateriella tillgångar - 85 MSEK per 31/12 2018 - huvudsakligen bara innehåller värdelös luft idag.
Utfall 15 februari: medel 4,75 kr (totalt 2 243 LL), sist 4,80 kr, Pensers andel 62 %.
Utfall 14 februari: medel 4,83 kr (totalt 1 525 LL), sist 4,78 kr, Pensers andel 52 %.
Utfall 13 februari: medel 4,90 kr (totalt 5 270 LL), sist 4,85 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 12 februari: medel 4,85 kr (totalt 5 000 LL), sist 4,85 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 11 februari: medel 4,61 kr (totalt 22 993 LL), sist 4,79 kr, Pensers andel 55 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs 2018-19: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA-18: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA-18: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 4-8 februari 2019 Lampskojarbolaget Lightlabs framgångar på börsen är, som kan ses nedan, mycket begränsade. Veckomedel är 6114 aktier handlade per dag. Med den takten kommer det att ta 17 år för att omsätta aktiestocken en gång. Plockar man bort den manipulationshandel som vissa bedriver så blir det minst 100 år. Men 10-öresaktien har Lightlab, Penser och några medlöpare bestämt ska kosta ca 5 kronor. Så ska en slipsten dras.
Någon information om hur det går med Midea och Arklite finns inte. VD Tingsborg kommer att under de närmaste dagarna ha stora svårigheter att få till något av värde i det VD-ord som han säkert storsvettig håller på att snickra ihop inför nästa veckas bokslutsrapport för 2018. Floskelgeneratorn går nog på högvarv just nu.
Utfall 8 februari: medel 4,72 kr (totalt 10 005 LL), sist 4,62 kr, Pensers andel 17 %.
Utfall 7 februari: medel 4,83 kr (totalt 4 051 LL), sist 4,85 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 6 februari: medel 4,84 kr (totalt 10 740 LL), sist 4,72 kr, Pensers andel 55 %
Utfall 5 februari: medel 5,04 kr (totalt 210 LL), sist 5,04 kr, Pensers andel 5 %
Utfall 4 februari: medel 4,95 kr (totalt 5 562 LL), sist 5,04 kr, Pensers andel 12 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3Veckan 28 januari - 1 februari 2019 Ännu en överlevnadsvecka i lampskojarbolaget Lightlabs liv med börskurser som inte har det minsta med verkligheten att göra. Inget kommer ut om överlevnadsprojektet Midea. Förmodligen är teknik- och kvalitetsproblemen djupgående. Hade det funnits det minsta av positivt besked att komma med hade det omedelbart kommit ett pressmeddelande. Så har ju Lightlab alltid fungerat.
Utfall 1 februari: medel 4,94 kr (totalt 6 544 LL), sist 4,90 kr, Pensers andel 61 %.
Utfall 31 januari: medel 4,73 kr (totalt 10 345 LL), sist 4,90 kr, Pensers andel 91 %.
Utfall 30 januari: medel 4,65 kr (totalt 1 000 LL), sist 4,61 kr, Pensers andel 60 %
Utfall 29 januari: medel 4,70 kr (totalt 11 360 LL), sist 4,70 kr, Pensers andel 76 %
Utfall 28 januari: medel 4,57 kr (totalt 2 409 LL), sist 5,61 kr, Pensers andel 52 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs i år: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 21 -25 januari 2019 Lampskojarbolaget Lightlab har ännu inte rapporterat någon första provorder från det Midea som man säger sig arbeta intensivt med. Vad kan det tänkas bero på? Närmast till hands för en förklaring är nog att man inte har lyckats få till något som är intressant för Midea att provköpa för att t ex testa Lightlabs förmåga att leverera och för att erbjuda hög produktkvalitet. Har man läst Lightlabs patent (EP 3035 368 A1) inser man att produktion av LLs chip innebär gott om kvalitetsrisker som måste hanteras omsorgsfullt. Det är nog där man håller på som bäst. Därtill måste HVDC-problemet vara under kontroll och inte bara fungera i labmiljö utan också i produkter som ska fungera oklanderligt i 18-20 år. Man har nog betydande tekniska problem på Lightlab vid sidan att Lightlabs chip sannolikt kommer att bli ganska dyrt. LED-lösningen är därtill betydligt mer energieffektiva än Lightlabs FEL-lösning. Tron att Lightlab kan konkurrera ut LED är naiv. Erfarenheterna från LED med ljus visar tydligt att när marknaden finns är det lätt att skala upp uteffekten från UVC-LED med stora möjligheter att mycket effektivt konkurrera ut Lightlabs FEL-UVC avseende pris, energieffektivitet och produktkvalitet. Att vänta sig att Lightlab öppet och realistiskt skulle redovisa en utvärdering av sådana aspekter är självklart osannolikt.
När det gäller rådande aktiekursnivå så har den inte något att göra med realiteter. Kursen är uppenbart och omsorgsfullt riggad för att, OM det skulle komma en miniorder på försök från Midea, Lightlab snabbt skulle kunna försöka lansera en nyemission när samtidigt börskursen går i höjden på känt Lightlab-manér. Men det gäller då att få med Dellner som smyger i kulisserna med ett sannolikt utköpsbud på minimal nivå.
Utfall 25 januari: medel 4,48 kr (totalt 17 446 LL), sist 4,52 kr, Pensers andel 67 %.
Utfall 24 januari: medel 4,90 kr (totalt 1 904 LL), sist 4,90 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 23 januari: medel 4,94 kr (totalt 1 712 LL), sist 4,90 kr, Pensers andel 0 %
Utfall 22 januari: medel 4,90 kr (totalt 3 539 LL), sist 4,90 kr, Pensers andel 87 %
Utfall 21 januari: medel 4,97 kr (totalt 4 540 LL), sist 5,00 kr, Pensers andel 34 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs i år: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 14-18 januari 2019 Handeln i lampskojarbolaget Lightlabs aktie tycks nu vara inriktad på att parkera kursen på cirka 5 kronor. Penser är som vanligt mycket handelsaktiv men nytt är att internhandeln på Penser nu också är mycket mer vanligt förekommande än vad vi kan minnas. Det kan ju se bra ut (för Lightlab) att efterfrågan är förstorad. På fredagen floppade det tyvärr med enbart 550 handlade aktier. Skillnaden mellan sälj- och köpkurser låstes tidigt på 1,0 öre så handeln tvärdog. Vad är då Lightlabs aktie egentligen värd? I alla fall mycket långt under dagens av främst Penser fastlåsta 5 kronor. Arklite-projektet är i dag uppenbarligen ett fiasko. Inget kommer ut av det som skulle börja produceras i början på hösten 2017. Midea-projektet omhuldas därför mycket av Lightlabs ledning. Inte ens någon mindre provorder har synts till, än mindre någon hett eftertraktad början på serieleveranser. Hur går det egentligen? Vi tror att det finns en hel del problem med teknik och kostnadsnivå. Granskar man Lightlabs underliggande patent närmare (EP 3035 368 A1) leder det definitivt till dubier av kostnadskaraktär. Chipkonstruktionen är därtill komplex och leder utan tvekan till höga tillverkningskostnader även vid storproduktion. Den tekniska konstruktionen är mycket kompakt enligt fotografier som gjorts tillgängliga. Det kommer helt säkert att vara svårt att vid chipproduktionen få precision i avståndet mellan produktens nanostruktur och anod. Det kommer säkert att leda till icke obetydliga prestandavariationer mellan olika chip. Vi misstänker att detta är ett betydande oönskat problem för Lightlab (och Midea som säkert ställer höga kvalitetskrav och kräver pressade priser).  Därtill kommer likspänningsförsörjningen säkert att bli ett problem om än inte på samma höga spänningsnivå som för Lightlabs avsomnade FEL-lampa vilken krävde sådär 10 kV DC. Lightlab har säkert mycket stora problem att hantera idag. Frågan är om det någonsin ens kommer en första provbeställning från Midea.
Utfall 18 januari: medel 5,11 kr (totalt 550 LL), sist 5,11 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 17 januari: medel 5,06 kr (totalt 7 938 LL), sist 5,10 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 61 %.
Utfall 16 januari: medel 4,96 kr (totalt 12 761 LL), sist 4,95 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 90 %
Utfall 15 januari: medel 5,19 kr (totalt 47 390 LL), sist 5,20 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 59 %
Utfall 14 januari: medel 4,88 kr (totalt 13 619 LL), sist 5,03 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 99 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs i år: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 7-11januari 2019 Lampskojarbolaget och de spelberoendes favorit Lightlab har den gångna veckan haussats ordentligt på börsen. Någon påvisbar bakomliggande anledning står inte att finna men man nog anta att det är ett arrangerat scenario. Midea-projektet går ju inte på räls så att säga. Inget händer annat än det suspekta lunchmötet hos Penser 16/11 samt Taggarens aktiviteter på Avanza Forum. Taggaren är Lightlabs inofficiella IRO, Investor Relations Officer, och har tidigare varit mycket aktiv med att manipulera marknaden men det har väl inte gått särskilt bra. I augusti 2018 tycks Lightlabs ledning ha tystat honom och han har sedan dess bara släppts ut ur sin skrubb vid två tillfällen. Det ena var 19/11 då det skumma Penser-mötet 16/11 väl inte gett den kursframgång som Lightlab önskade. Det andra tillfället var på fredagen i förra veckan med ett Taggar-inlägg med den genomfalska rubriken "Avtal på 20 mkr med Midea" när börskursen oroväckande hunnit falla med 1 krona. För det första finns inget kommunicerat avtal med Midea vilket Taggaren givetvis vet. För det andra framgår det i Taggarens löptext att han refererar till ett ramavtal för ett halvår sedan som inte heller handlar om något avtal på 20 mkr vilket Taggaren också vet. I själva verket kommer dessa 20 mkr, vilket Taggaren också vet, från ett Lightlab-påstående om Mideas möjliga behov under 2019. Fake news i mängder med andra ord från Lightlabs inofficiella IRO. Allt är som vanligt med Lightlab. Bara snack och lögner, ingen verkstad.
Utfall 11 januari: medel 5,37 kr (totalt 78 670 LL), sist 4,91 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 55 %.
Utfall 10 januari: medel 4,73 kr (totalt 41 543 LL), sist 4,70 kr, Pensers andel (inkl internhandel) 60 %.
Utfall 9 januari: medel 4,03 kr (totalt 6 126 LL), sist 4,00 kr, Pensers andel 98 %
Utfall 8 januari: medel 3,98 kr (totalt 3 929 LL), sist 3,98 kr, Pensers andel 100 %
Utfall 7 januari: medel 3,88 kr (totalt 8 877 LL), sist 3,86 kr, Pensers andel 55 %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs i år: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
Veckan 31 december 2018 - 4 januari 2019 Nytt år med nya plågor för lampskojarbolaget Lightlab och den hårt prövade ägarskaran. Lightlabs ledning försöker invagga tro hos ägarna vilket bl a visats genom det mystiska lunchmötet hos Penser 16/11. Fokus ligger nu på UVC-chip eftersom Arklite-spåret förefaller bli allt kallare vilket var väntat med tanke på att Vu1:s FEL-projekt gick i graven pga teknikproblem. Nu är det Midea som gäller. Segra eller dö som det sägs i vissa sammanhang. Men hur ska lilla Lightlab kunna övertyga jättestora Midea om att satsa på den fattiga dvärgen. Det krävs säkert acceptabla svar på många besvärliga frågor och betydande ekonomiska garantier, i det senare fallet är en kreditfacilitet på 20 MSEK inte mycket att hurra för. En NE måste till relativt snart. Kommer Lightlabs uppenbart spelberoende ägare att ställa upp än en gång?
Utfall 4 januari: medel 3,75 kr (totalt 15 780 LL), sist 3,78 kr, Pensers andel 25 %.
Utfall 3 januari: medel 3,78 kr (totalt 670 LL), sist 3,78 kr, Pensers andel 0 %.
Utfall 2 januari: medel 3,72 kr (totalt 22 865 LL), sist 3,86 kr, Pensers andel 75 %
Utfall 1 januari: medel - kr (totalt - LL), sist - kr, Pensers andel - %
Utfall 31 december: medel - kr (totalt - LL), sist - kr, Pensers andel - %
Lägsta dagsmedelkurs under senaste 3 åren: 3,14 kr (11/4 2018), 25 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta betalkurs i år: 3,02 kr (5 & 6/4 2018), 28 % under NE-kursen 4,20 kr.
Lägsta dagsmedelkurs för BTA: 2,97 kr (5/4 2018)
Lägsta dagsbetalkurs för BTA: 2,70 kr (4/4 2018)
-o-o-o-o-o-o-o-o-

Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor
Åsbrinks & Lennefalks Lögnkalender 2013
Pressmeddelande 2013-06-25
"LightLab har tidigare kommunicerat att målbilden för en lägstanivå avseende teknikprestanda är ett ljusflöde om 400 lm, en energieffektivitet om 50lm/W vid 4 000K, en livslängd på 6 000 timmar, en effektfaktor om 0,9 och ett Color Rendering Index (CRI) på 90." "...LightLab kan idag inte se några hinder att nå dessa mål under 2013. Bolaget följer tidplanen med målet att ha en fungerande lösning och ett första avtal om produktion på plats under 2013"

Pressmeddelande 2013-07-18
"Som ett första steg har LightLab tecknat ett samarbetsavtal med Xiamen Topstar New Materials kring utveckling av lyspulver. Inom ramen för avtalet investerar Xiamen Topstar i utvecklingen av ett lyspulver optimerat för LightLabs belysningsteknik."

Q2-rapport 2013-08-22
"Vi ser inga fundamentala tekniska och marknadsmässiga hinder för kommersialisering av vår teknik. Vi följer tidplanen med målet att ha en tillräckligt bra lösning att gå till marknaden med under 2013".

Prospekt för nyemission 2013-09-27
"Bolaget följer tidplanen att ha en fungerande lösning med prestanda enligt uppsatta mål på plats under 2013."

Annonsen i Dagens Industri 2013-10-15 (d.v.s. under pågående nyemission) undertecknad av Erik Åsbrink m.fl.
"Vi har en lampa med mycket goda belysningsegenskaper, låg energiförbrukning, som är miljövänlig, har lång livslängd och som går att producera kostnadseffektivt. Vi har klarat de fundamentala tekniska utmaningarna..."