1994-95 togs de första kontakterna som kom att leda till Lightlabs grundande. Bilden t.v. visar den ryska lampan som den då såg ut.

Glaskolven är 110 mm lång med diametern 48 mm. Till lampan hörde ett fungerande men relativt stort driftdon som också utgjorde fäste för glaskroppen. Komplett längd rörde sig om ca 200 mm.
>>
<<
Bilden t.h. är omslagsbilden på Lightlabs årsredovisning för 2006, dvs drygt 10 år senare. En lampkolv planterad i ett pelletsfyllt hyacintglas och uppstagat av tre stenar. Strömkällan är ett HVDC-aggregat.

Att bilden är klippt upptill beror mest på att "myrstacksproblemen"  där var för stora.

Samma bild med varierande beskärning har varit flitigt använd, bl a i ett NE-prospekt så sent som 2009. Projektstiltje?
Lampor   >> 1   >> 2   >> 3   >> 4   >> 5    >> 6   >> 7


Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor