Ovanstående diagram visar hur det stått till med den säkert inte billige Penser som räddare i kapitalnöden. Tre gånger har Lightlab tvingats upprätta kontrollbalansräkningar om nu styrelsen verkligen skött sig enligt aktiebolagslagens krav. Och Penser har bistått med nödlån och kapitalförbindelser och därmed räddat LL undan tre konkurser hittills. Den fjärde gången smet LL undan kontrollbalansräkningen genom ett fiffigt knep, se nedan.
    Diagrammet visar att Lightlab's relativa värde ökar (!) när kassan krymper. Och det trots att både tekniska och kommersiella framsteg permanent lyser med sin frånvaro och projektet därför helt saknar värde. Det enda som är säkert är att kassan alltid är på väg att ta slut. Men på Penser finns ju kunskap. De vet kanske hur det hänger ihop. Och Pensers kunder, garanterna, får inte känna sig blåsta. Inte förrän senare i alla fall.
    Lightlabs kontrollbalanshistoria är fantastisk. I mars 2014 slingrade man sig slutligen undan problemet genom att aktivera gamla utvecklingskostnader med motiveringen att det ska bli licensintäkter under 2014. Ingen tror på detta, inte ens styrelsen. Lightlab kan nu, efter att ha aktiverat utvecklingskostnader som tillgångar i balansräkningen, helt tömma bolaget på kapital utan att upprätta en kontrollbalansräkning! Och den stackars revisorn som självfallet inte förstår tekniken, var inte svår att lura. Så enkelt rundar en tillräckligt förslagen styrelse lagens anda.
    Av diagrammen ser det också ut som om marknaden inte förstått vilka fina framsteg Lightlab gjort. Men vart tog lampan vägen som var klar för marknaden redan år 2000? Och vart tog alla samarbeten vägen?


>>
<<
Lightlab har sedan många år tillbaka, i pressreleaser, års- och -delårsrapporter, talat om vilka stora framsteg man gjort. Redan år 2000 pratade man om "marknadsbearbetning" m.m. som om lampan redan då var på väg ut till konsumenterna. Hur har alla dessa påstådda framsteg påverkat börsvärdet? Har börsvärdet stigit i samma takt som Lightlab's "framgångar"? Dessvärre inte. Trots att Lightlab gjort av med ca 300 MSEK på sin s.k. forskning. Och så har man inte ens hittat ett användbart lyspulver! Nyemissioner och teckningsoptioner följda av den ena krisen efter den andra är det enda man hittills har lyckats med. Kontrollbalansräkningar och nödlån har fixats på löpande band men den effektiva lampan lyser ändå bara med sin frånvaro.
När halva aktiekapitalet förbrukats krävs både NÖDLÅN och kontroll-balansräkning (ABL 25 kap § 13)
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor