Som synes svänger det en del under den ovan redovisade tidsperioden och lampprojektetens medelvärde är 7,3 MSEK. Det medelvädet innefattar:
glödlampsersättaren, lysröret, plattlampan, Wallenius-lampan, kvantpricksprojektet, börsplatsvärdet, värdet av outnyttjade förlustavdrag mm, mm. Ägarnas utdelning på deras 300 milj kr är inte direkt lysande. Störst nytta har ägarnas pengar gjort i form av styrelsearvoden.

Under en tid i samband med nyemissionen vintern 2010/11 gav börsen t o m projektverksamheten ett negativt värde. Att börsvärdet är dopat av innovativ kurspåverkan råder det inget tvivel om. Det tycks vara helt omöjligt för Lightlab att få fram en enda prototyp och därmed kommer inte heller några lampdata fram. Inga fakta med teknikvärde har tillkommit under tidsperioden. Däremot ett flertal substanslösa utspel. Sådant leder normalt till successivt sänkt projektvärde. Lightlab är dock ett specialfall där inga normala förhållanden råder. I avsaknad av fakta driver istället rykten och kursmanipulationer Lightlabs börskurs.
>>
<<
Lightlab har sedan övertagandet 1996 av det ursprungligen ryska lampprojektet plöjt ned ca 300 milj kronor på att få fram sin lampa. I ett sunt utvecklingsprojekt ökar normalt teknikvärdet ju närmare målet, d.v.s. en färdig produkt, man kommer. Grafen nedan till höger visar hur värdet av Lightlabs lampprojekt bedömts av börsen sedan oktober 2011.
Lightlabs börsvärde samt nettokassatrend
Lampprojektvärde =
 Börsvärde minus nettokassavärde


Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor