Ser marknaden ut som Lightlab beskriver den ?


>>
<<

LED - Lightlab's röda skynke (2013-05-23)

I vd Lennefalks presentation på Avanzas börsdag den 21 maj 2013 gör Lennefalk ett mycket krystat försök att få åhörarna att tro att:
- Lightlab inte konkurrerar med LED utan med CFL (kompaktlysrör)
- LED-tekniken är för dyr som allmänbelysning
- LED inte kommer att bli en dominerande belysningsteknik

Inget av hans påståenden stämmer. Det första påståendet är rent ut sagt inget annat än ett propagandistiskt larv. Samtliga på marknaden förekommande belysningstekniker konkurrerar med varandra. En CFL-lampa som ersätter en glödlampa (varmvit, ~800 lm, 50 lm/W, 12000 tim) kostar ca 80 kr. Den har således ca 12 ggr längre livslängd än en glödlampa och kostar ca 12 ggr mer. En LED (varmvit, ~800 lm, 80 lm/W, 20000 tim) kostar ca 100 kr. LED-lampan har alltså ett marginellt högre inköpspris men är betydligt mer ekonomisk p.g.a. bättre lampdata än CFL. LED faller f.n. snabbt i pris och kommer enligt alla bedömare utom Lennefalk att bli en dominerande belysningsteknik. Så när Lennefalk påstår att Lightlab inte konkurrerar med LED utan enbart med CFL så är det minst sagt grovt vilseledande.

Ännu värre är det tredje påståendet. Lennefalk visade t.o.m. upp en bild som klart visade att han väl vet att LED snart kommer att dominera marknaden. Men i sitt anförande påstod Lennefalk motsatsen vid upprepade tillfällen. Men McKinsey (se sid 26) räknar med att LED tar 58% av marknaden för allmänbelysning redan 2016.


Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor