Och vad de håller ?

Här har vi samlat en del material som Lightlab distribuerat genom åren. En del finns kvar på deras hemsida, en del har de försiktigtvis tagit bort. Här har du möjlighet att själv göra din bedömning av hur mycket du kan lita på företaget.

Läs t.ex. den intressanta samlingen med löften som Lightlab distribuerat i samband med att de bett aktieägarna om mer pengar i en lång rad nyemissioner.

>>
<<
Ur årsredovisningen 2001
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor