Nya annonseras hela tiden, men vad händer med dem ?

Här några exempel:


0.  Pressmeddelande Maj 2001
"Genombrott för LightLab - tecknar första avtalet LightLab AB, som utvecklar och marknadsför en helt ny och unik metod för att framställa ljus utan kvicksilver, har tecknat sitt första avtal med en internationell aktör. Parterna ska med stöd av avtalet gemensamt ta fram en första serie av LightLabs lampor. Avtalet ger aktören icke-exklusiv tillgång till LightLabs patenterade teknik. - Detta samarbetsavtal är ett stort kommersiellt genombrott för LightLab. Vi har nu ingått vårt första långsiktiga partnerskap med en OEM*-producent av ljuskällor på den internationella marknaden. Avtalet syftar på sikt mot en möjlig försäljningsvolym om cirka 15 miljoner lampor årligen, säger Per Wiberg, VD LightLab AB."
Men vem var "aktören"? Av någon anledning ville Lightlab uppenbarligen inte avslöja det. Men det blev varken någon produktion eller försäljning. År 2013 kunde Lightlab däremot äntligen visa upp en prototyp. Ljusflödet var enligt Lightlab dock endast 100 lumen. En 60 W glödlampsersättare ger en bit över 700 lumen. Lampan verkar f.ö. mest ha varit en labbruska. Elektroniktidningens reporter beskrev lampan så här i en kommentar till sin artikel om visningen:
"Det är absolut inte en färdig lampa..." och "Lampan har som alla prototyper en hel mängd brister."


1. NANDOS-projektet 2005-2009
"Med Göteborgs Universitet och numera också Linköpings Universitet samarbetar vi i det EU-finansierade forskningsprojektet NANDOS. Målet är att utveckla nästa generations vita lysdioder. LightLab har rätt att använda resultat från NANDOS-projektet för att utveckla egna produkter utan att behöva betala royalty eller annan ersättning till övriga deltagare. Vi studerar nu en rad tillämpningar inom ramen för projektet." (ur Lightlabs årsredovisning  2007).
Vad blev det av NANDOS-projektet? Det dröjde inte så lång tid efter starten förrän Lightlab påbörjade sin förtalskampanj mot LED. Lightlab har aldrig kommenterat hur det slutade. Men det var nog här Lightlab lärde sig en del om ZnO.

2. Vetenskapligt råd (pressmeddelande 7/5 2008)
Efter offentliggörandet har inga spår synts av detta råd. Nedlagt?

3. Samarbete med KTH (delårsrapport januari-juni 2008)
LightLab har under våren inlett ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH, kring ett forskningslaboratorium benämnt "Ljuslabbet". Där kommer i första hand att bedrivas forskning och utveckling inom biofotonik. LightLab har även inlett ett samarbete med vetenskapsakademin i Shanghai, som sänder två doktorer i fysik till LightLabs laboratorium vid KTH.
Inget är känt om vad som blivit av allt detta. Nedlagt?

4. TECO (pressmeddelande 9/12 2008)
Nämns inte bland tekniksamarbeten i nya NE-prospektet. Nedlagt?

5. Tak Lin's Elektronics (pressmeddelande 23/3 2009)
Nämns inte bland tekniksamarbeten i nya NE-prospektet. Nedlagt?

6. Per Olsson (pressmeddelande 16/3 2010)
Samtidigt startades en drive med klart desinformativa inlägg på Avanza, VCW och Di Börssnack av någon med uppenbar tillgång till insiderinformation. Ej nedlagt!

7. Ingvar Jönsson, professor, Chalmers (pressmeddelande 16/3 2010)
Har inte hörts av sedan pressmeddelandet.

8. Vattenfall (pressmeddelande 14/6 och 28/10 2010)
Ett samarbete som avslutades samma år på Vattenfalls initiativ. Nedlagt.

9. Tatung (pressmeddelande 23/6 2010)
Finns inte nämnd bland tekniksamarbeten i nya NE-prospektet. Nedlagt?

10. Wallenius Water (pressmeddelande 2011)
Projektet sägs pågå och vara fördröjt. Det finns alla skäl att tro att projektet varit dödsdömt från första dagen. Snart nedlagt?

11. KTH (pressmeddelande 5/7 2011)
Lightlab har genom en delfinansiering (25 %) från Energimyndigheten startat ett utvecklingsprojekt avseende kvantprickar.
Projektet har avslutats 2012 men det finns inga tecken på att Lightlab arbetar vidare med kvantprickstekniken,

12. Zodic World Lighting Technology (pressmeddelande 6/10 2011)
Zodic ska enligt nya NE-prospektet i ett samarbete med Lightlab utveckla fältemissionslampor för inomhusbruk. Lightlab och Zodic ska lansera de första produkterna under 2012.
Zodic http://www.zodiclight.com/zodic-light-world-technology-inc är ett i juli 2011 nystartat bolag som av allt att döma bara har akvarier (!!!) att erbjuda. Titta gärna på hemsidan och se vad som går att hitta om LED och FEL. Hittills finns, förutom akvarierna, bara rubriker, ingen information. Hemsidan har sett likadan sedan Lightlabs pressmeddelande.
Om du letar efter Zodics adress (5F., No.185, Kewang Rd., Longtan Township, Taoyuan County 325, Taiwan (R.O.C.) <http://g.co/maps/aydn>) på Google Maps så hamnar du i ett bostadsområde. Där finns det säkert köpare av akvarier.

13. Norrtelje Elektronikpartner, NEP (pressmeddelande 15/11 2011)
Lightlab har sedan grundandet för 16 år sedan konfronterats med behovet av ett miniatyriserat drivdon men uppenbarligen lyckats mycket dåligt med att åstadkomma ett sådant. Det är uppenbart att Lightlab tagit mycket lätt på uppgiften eftersom NEP omedelbart kunde förminska Lightlabs labruska med 97 %. Trots detta är NEPs "prototyp" som uppvisades i NE-prospektet (december 2011) fortfarande alldeles för voluminös. När årsberättelsen kom ca 3 månader senare fanns inga tecken på att något mer hänt. NEP har ett enormt arbete framför sig att få ner storleken tillräckligt p.g.a. den höga spänning (åtskilliga kilovolt) som Lightlab's tekniklösning kräver. Problemen med ozonbildning och nedbrytning av isolationsmaterial som tillkommer vid dessa spänningar är dessutom ännu mer besvärliga än isolationsproblemen i samband med miniatyriseringen. Dessutom tillkommer EMI och EMC -problem som också försvåras av de höga spänningarna. Detta är ett flerårsprojekt där bara den enklaste delen, miniatyriseringen, ännu har påbörjats. Om drivdonsprojektet överhuvudtaget lyckas så resulterar det ändå högst sannolikt i en alldeles för dyr produkt.

14. Flytt av labverksamhet till Linköping våren 2012 nära samarbetspartner i Mjärdevi Science Park (pressmeddelande 27/3 2012)
En något diffus förändring där varken adress eller samarbetspartner nämnts, varken då eller senare. Man kan gissa sig till att samarbetet gäller AnaCatum AB där VD Lennefalk tidigare varit styrelsemedlem, numera bara "advisor". Det senare är dock inte uppgivet som engagemang i t ex senaste NE-prospekt.

15. Jie Sheng Green (Jiangsu) Co, Ltd (pressmeddelande 28/3 2012)
Kinesiska Jie Sheng etablerar enligt pressmeddelandet ett nytt samarbete med Lightlab.  Företagens "gemensamma mål är att ha produkter på marknaden under 2013". Jämför med Zodic ovan som ska lansera produkter redan 2012!
Jie Sheng är ännu mer anonymt än akvarieföretaget Zodic. Den här gången har Lightlab funnit en samarbetspartner som inte är spårbar på Internet. Vad som döljs bakom fasaden Jie Sheng är omöjligt att bedöma så länge Lightlab inte kommer med relevanta informationer om företaget. Ganska bekvämt att anmäla en ny och mycket anonym samarbetspartner dagen innan årsstämman för att ge sken av att något viktigt skett. Existerar Jie Sheng överhuvudtaget?

16. MoU med okända industriella och okända finansiella partners i Kina (pressmeddelande 13/8 2012)
LightLab har undertecknat ett Memorandum of Understanding ("MoU") med industriella och finansiella partners i Kina. Avsikten är att skapa förutsättningar för kommersialisering av bolagets teknologi i Kina dels genom att etablera ett joint venture med kinesiska industriföretag, dels genom att med lokala finansiella partners säkerställa tillgång till kapital för den fortsatta långsiktiga utvecklingen.
Låter fint till dess man läst igenom pressmeddelandet. Där finner man att det nog gäller för Lightlab att få fram en fungerande prototyp ("ambitionen" är att ha en första prototyp framme inom ett halvår vilket är en intressant utmaning eftersom Lightlab hittills inte lyckats med detta på 16 år) och att det mycket snart är nödvändigt med nytt kapital (ännu en nyemission?). Från Kina tycks det inte komma kapital eller samarbete förrän Lightlab lyckats prestera något.

17. Lightlab kompetensförstärker med internationellt erkänd expertis (pressmeddelande 6/2 2013)Professor Jan-Otto Carlssons huvudsakliga forskningsområden är att växa och tillverka olika material, särskilt från gasfasen (CVD och ALD).
Man kan förmoda att Carlsson ska ta tag i problem kopplade till ZnO-katoden vilka inte tidigare har lösts.

Civilingenjör Claes Hammar har en bakgrund på institutet för mikrovågsteknik på KTH fram till 1987 och därefter på Ericsson med arbetsuppgifter kopplade till mobiltelefoni. Hammar har en gedigen bakgrund men varför han anlitats är okänt. EMC, kanske?

18. Lightlab har engagerat konsult för elektronikkonstruktionen (21/2 2013 nämnt i bokslutsrapporten för 2012)
En okänd Göran Mörk har under hösten utvecklat och optimerat elektronikkonstruktionen. Det är något märkligt att Lightlab, som alltid basunerar allt i pressmeddelanden mm, kommer med denna information efter flera månader. Mörk har i tysthet jobbat med detta i 4-5 månader och alltså under den tid då NE-prospektet presenterades med en mycket summarisk beskrivning av drivelektroniken vilket kunde tolkas som man ansåg sig klara.

19. Lightlab har tecknat utvecklingsavtal med kinesiska utvecklingsföretaget  Xiamen Topstar New Materials Co Ltd (pressmeddelande 18/7 2013) för att få hjälp med att finna ett användbart lyspulver för sitt lampprojekt.
Lightlab har sedan grundandet 1996 sökt efter ett lyspulver som är användbart, dvs ger tillräckligt bra färg och ljusutbyte. Hittills har man inte lyckats. Nu annonseras ännu ett samarbete med den fromma förhoppningaen att man denna gång ska få fram ett lyspulver som gör det möjligt för Lightlab att verkligen kunna bygga en riktig lampa. Men varför just detta samarbete skulle lyckas när alla andra liknande har misslyckats framgår inte.

20. LightLab väljer Intralink som affärsutvecklingspartner för den kinesiska marknaden (pressmeddelande 5/11 2013) för att finna affärspartner till sin ofärdiga lampa som saknar användbart lyspulver.
Trots alla resor i Kina och deltagande i många lampmässor har Lennefalk inte hittat någon kinesisk intressent som tyckt att Lightlabs oproportionerliga prototyp varit intressant. Nu ska Intralink försöka fixa ihop något för säkert dyra konsultarvoden. Men någon färdig lampprototyp finns inte. Ännu mindre ett användbart lyspulver. Intressant grepp att satsa på affärsutveckling när man inte har någon produkt att göra affärer med.

21. LightLab och Osram Fluorescent Materials startar samarbete kring ljuspulver för EEE Light™ Technology (pressmeddelande 3/2 2014)
Samarbetet med Xiamen Topstar New Materials från juli 2013 har uppenbarligen blivit just den flopp som alla utom genierna på Lightlab förväntat sig. Så nu får det bli en ny samarbetspartner för att få fram ett användbart lyspulver, nämligen Osram (China) Fluorescent Materials. Men hoppsan! Det står ju inte (China) någonstans i pressmeddelandet, varken i rubriken eller i löptexten. Lightlab vill nog få den svenska publiken att tro att det är ett avtal med stora Osram i Tyskland. Så fint! Men det  rör sig i verkligheten om ett kinesiskt samriskföretag mellan Osram och China Rare Earth Holding. Det fula tricket att utelämna (China) vågade man sig dock inte på i det engelskspråkiga pressmeddelandet. Kineser är ju mycket bättre på att läsa engelska än svenska.
OBS!!! Det har nu framkommit att Osram hade sålt sin del i det kinesiska företaget INNAN Lightlabs pressmeddelande presenterades!!! Företaget hade dessutom bytt namn redan 22 januari 2014 till Yixing Silver Mile Fluorescent Materials Company Limited!!! Dessutom skriver Lightlab i sin årsredovisning som kom så sent som i maj, fortfarande Osram!!! Kursuppgången blev 49% på det bedrägliga pressmeddelandet.

22. Lightlab och Tailorlux ingår samarbetsavtal (pressmeddelande 25/2 2014)
Lightlab är ju i panikartat behov av att få tag i ett användbart lyspulver och har nu också hittat tyska Tailorlux GmbH. Att Tailorlux är mycket specialiserat och inte verkar ha sysslat med lyspulver för kommersiella belysningsljuskällor fattar man nog inte på Lightlab. Förefaller mest vara ett skott på måfå. Kostnader kommer det garanterat att ge. Däremot inget lyspulver.

23. LightLab och Japanska Y.A.C. skriver licensavtal (pressmeddelande 26/2 2014)
Ett "licensavtal" som mest verkar vara ett skämt med avsikten att rädda inlösen av teckningsoptionen TO7 under tiden 3/3-14/3 2014. Lightlab har ju inget att licensiera ut eftersom det inte finns något användbart lyspulver. Y.A.C. tycks amatörmässigt i en mikroskopisk sidoverksamhet syssla med FEL av Vu1-liknande slag. Det som visas på företagets hemsida ser mycket amatörmässigt ut och ser mest ut som relativt enkla laboratorieförsök. Två undermåliga företagsverksamheter tyr sig till varandra och inte blir det några licensintäkter till Lightlab.

24. LightLab har tecknat ett Letter-of-Intent med Nanotechnologies and Nanomaterials Centre of the Russian Republic of Mordovia (NNCM) (pressmeddelande 30/6 2014)
Ett diffust avtal med ett oidentifierbart företag som på något sätt får finansiering genom ett ryskt finansieringsorgan med namnet Rusnano. En massa fina ord men svårt att bedöma om det finns något av värde i detta letter of intent. En månad efter publiceringen har det i alla fall varit helt tyst om NNCM.


SAMMANFATTNING
Av ovanstående finns det idag bara bevis att följande består:

Nr 6. Per Olsson, desinformerande IR-konsult, anställd på Solberg Kommunikation AB. Solberg anser sig vara ett av landets ledande företag inom IR. Alla engagemang t o m nr 16 verkar ha gått i graven.

Engagemang nr 17 verkar fortfarande vara aktivt.

Nr 18 med Göran Mörk är nog ett minne blott men någon form av samarbete pågår med Norrtelje Elektronikpartner som har många återstående drivdonsproblem att lösa.

Nr 19 med Xiamen Topstar New Materials är nog ett mycket haltande samarbete, om det nu fortfarande lever, eftersom Lightlab satt igång liknande samarbeten med såväl nr 21 och nr 22.

Nr 20 kan man undra över. Ska Interlink sälja in något som inte finns?

Nr 23 kallar Lightlab för licensavtal trots att man inte har något att licensiera ut.Många samarbeten är mest bara skrivbordskonstruktioner, t.ex.:
- Wallenius Water, ett hopplöst projekt som hålls vid liv enbart av propaganda-skäl? Lightlabs teknik är oanvändbar för det UV-spektrum som krävs.
- Zodic, om nu företaget inte är bara den fasad som hemsidan indikerar.
- Jie Sheng Green (Jiangsu) Co, Ltd om nu företaget över huvud taget existerar.

Lightlab - ett hopplöst projekt utan resultat. En speciell variant av perpetuum mobile?

>>
<<
Hem
Mål
Historik
Tekniken
Löften
Samarbeten
Lampor